Nyheter

 1: Resurser

Öka användningen av hållbara resurser

Alla råvaror och förpackningsmaterial, genom att byta till hållbara material, minska belastningen på miljön, minska avfallsproduktionen genom råvarornas livscykel, minska användningen av naturlig olja och bidra till förverkligandet av ett cirkulärt samhälle.

 2: Vattnet

Minska användningen av vatten, stärka hanteringen av avlopp och avloppsvatten,

Med tanke på de allt allvarligare problemen med uttömning av vattenresurser och försämring av vattenkvaliteten är det åtagandet att minska mängden vatten som krävs vid produktion och drift och minska en miljömässig belastning av avloppsvatten.

· Minska vattenintaget genom att fokusera på vatteneffektivitet och återanvändning på produktionsanläggningar i områden med vattenproblem.

· Följ företagets egna standarder baserade på statliga lagar och förordningar och industristandarder som ZDHC (Nollutsläpp av farliga kemiska ämnen) och implementera hanteringen av avloppsvatten på alla produktionsanläggningar.

 3. Kemikalier

Hantering och minskning av kemiska ämnen

För att säkerställa ett rikt liv för framtida generationer minimerar företaget kemikaliers påverkan och belastning på miljön.

· Baserat på branschens riktmärken som MRSL (Restricted Substances List at Manufacturing Time) baserat på ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemical Substances), hantera användningen av kemiska ämnen i alla aspekter av tillverkningsprocessen från in till ut för att ytterligare minska användningen kemiska ämnen.

· Följ branschbestämmelser som Standard 100 från Oeko-Tex för att eliminera användningen av begränsade ämnen i produkter.

Utveckla nya tillverkningsmetoder för att minska utsläppen av skadliga kemikalier.

 Respektera mänskliga rättigheter och upprätthålla en rättvis och säker arbetsmiljö

Vi värdesätter det universella begreppet respekt för alla människors värdighet och rättigheter och bidrar till ett mångsidigt och hållbart samhälle.

Genom erkännande och respekt för den omfattande mänskliga rättigheten

1

2


Inläggstid: Jan-09-2021